Kapellerlaan 38

6041 JD ROERMOND

+31 475 399 355

Ma - Vrij: 9:00 - 17:00

Bezoek op afspraak

STRAFRECHT | HERZIENING

Welkom bij
Acda & Vanoka Advocaten

Strafrecht-advocaat

Acda & Vanoka Advocaten is een advocatenkantoor in Roermond maar opereert in heel Nederland. Het kantoor is gespecialiseerd in commune strafzaken, herzieningszaken en complexe civielrechtelijke zaken met een strafrechtelijk of forensisch element hierin.

De advocaten van het kantoor zijn betrokken, toegankelijk en professioneel. Het belang van de cliënt en de zaak staat altijd voorop.

Het kantoor behandelt iedere soort strafzaak en is in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige en complexe strafzaken. Door de specialistische kennis op het gebied van DNA, Cyber-crime en andere forensische wetenschappen kan Acda & Vanoka Advocaten in strafzaken het verschil maken.

Voorts is het kantoor gespecialiseerd in herzieningszaken en heeft hierin diverse successen behaald die landelijk bekend zijn geworden, zoals onder andere de Arnhemse Villamoord. De kennis die in deze herzieningszaken wordt opgedaan – bijvoorbeeld omtrent verhoren door politie, de manco’s en fouten in de opsporing en forensische onderzoeken – worden ook gebruikt in andere commune strafzaken.

Mr. P.B.A. Acda doceert ook over deze specialistische kennis (DNA, Cyber-crime, gerechtelijke dwalingen) door het geven van colleges aan Universiteiten, cursussen aan advocaten en lezingen.

Naast strafzaken behandelt Acda & Vanoka Advocaten ook civielrechtelijke zaken met een strafrechtelijke of forensisch element hierin. Hierbij moet gedacht worden aan fraudezaken, fraudeonderzoeken of civielrechtelijke zaken waarin forensische onderzoeken ingeschakeld moeten worden (bijvoorbeeld e-mailonderzoek, computeronderzoek, handschriftvergelijkend onderzoek etc.). Het kantoor staat diverse grote ondernemingen bij in dit soort geschillen.

Onze specialistische kennis en professionaliteit is voor iedereen toegankelijk. Wat voor strafzaak of geschil u ook heeft: wij staan voor u klaar!

mr. P.B.A. Acda

Advocaat pur sang
Gedreven en professioneel
Specialist in grootschalige en complexe strafzaken

Mr. E. Acda-Vanoka

Bevlogen advocate
Uitgebreide proceservaring
Oplossingsgericht

EXPERTISES

Rechtsgebieden en specialisaties

ADVOCATEN

Mr. P.B.A. Acda

Paul Acda is sinds 2007 advocaat met als specialisatie strafrecht. Gedurende 5 jaar werkte hij bij het kantoor van prof. Mr. Geert-Jan Knoops te Amsterdam en sindsdien behandelde hij veel grootschalige strafzaken en herzieningszaken. Voorbeelden daarvan zijn de herzieningszaak in de Arnhemse Villamoordzaak, de Warnsveldse Pompmoord, de zaak van mevrouw Ina Post, de Deventer Moordzaak en commune strafzaken zoals de draadaanvaring te Bommelerwaard in 2007 met een Apache helikopter en de verdediging van verdachten van de zogeheten “Audi-bende” in diverse plofkraakzaken.

Mr. Acda is een gedreven en ervaren advocaat. Een goede en duidelijke relatie met de cliënt is erg belangrijk voor mr. Acda. In iedere zaak gaat hij daadkrachtig te werk en zal hij niet rusten tot het meest optimale resultaat voor de cliënt is behaald.

Cursussen DNA / Forensische wetenschappen

Naast zijn praktijk als advocaat geeft mr. Acda ook colleges, cursussen en lezingen op het gebied van gerechtelijke dwalingen, DNA, cyber-crime en andere forensische ontwikkelingen binnen de strafrechtspleging. Mr. Acda geeft deze cursussen dikwijls samen met gerenommeerde deskundigen, waaronder deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hierdoor beschikt mr. Acda ook over een groot netwerk aan deskundigen.

Ervaring

Mr. Acda studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, met als specialisatie strafrecht. Hij volgde tevens de subspecialisatie: de verdediging in strafzaken. Hij studeerde af op het onderwerp ‘Herziening van de herzieningsprocedure: over de huidige mogelijkheden voor het redresseren van gerechtelijke dwalingen en wenselijkheid tot uitbreiding hiervan’.

Mr. Acda behandelt alle soorten strafzaken, met een voorkeur hierin voor zaken met een specialistische complexiteit, zoals bijvoorbeeld DNA-rapportages, cybercrime of complexe fraudezaken.

Vanaf zijn start als advocaat zet mr. Acda zich in voor veroordeelden in herzieningszaken, welke veroordeelden claimen onschuldig te zijn veroordeeld. Middels eigen onderzoek en vasthoudendheid zet hij zich in om een gerechtelijke dwaling ongedaan te maken en eerherstel voor de veroordeelden te krijgen.

Gedurende de laatste twee jaar van zijn studie is de mr. Acda werkzaam geweest bij het ‘Project Gerede Twijfel’ aan de Juridische Faculteit van de Universiteit Maastricht, dat onder leiding staat van prof.dr. P.J. van Koppen en dr. H. Israëls. In het Project Gerede Twijfel worden zaken geanalyseerd waarvan het vermoeden bestaat dat het een rechterlijke dwaling betreft en over deze analyse wordt een rapportage geschreven. Het Project Gerede Twijfel tracht op wetenschappelijke wijze inzicht te verkrijgen over de mechanismen die rechterlijke dwalingen bevorderen. De heer Acda heeft onderzoek gedaan naar de ‘Anjummer pensionmoorden’ en heeft hier samen met anderen een artikel over geschreven in het Nederlands Juristenblad, namelijk:

‘Anatomie van een dubieuze veroordeling: De Anjummer Pensionmoorden’ (NJB, afl. 2006/28).

 

Mr. Acda heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden ‘strafrecht’, ‘burgerlijk procesrecht’ en ‘algemene praktijk’ geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te halen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.  

mr. E. Acda-Vanoka

Litsa Acda-Vanoka is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht waarna zij nog een postdoctorale opleiding heeft gevolgd, specifiek gericht op de togaberoepen. Hierna is zij meerdere jaren als advocaat werkzaam geweest bij een advocatenkantoor te Hilversum, waarbij zij uiteenlopende zaken heeft behandeld in meerdere rechtsgebieden.

Zij onderscheidt zich door een volhardende en doortastende aanpak en heeft bij de behandeling van de zaak slechts het belang van haar cliënt voor ogen. Mr. E. Acda-Vanoka is gedreven en streeft naar een snelle en minnelijke oplossing voor haar cliënten, tenzij het belang en de aard van de zaak zich daar niet voor leent. In dat geval zal mr. E. Acda-Vanoka confrontaties in en buiten rechte niet uit de weg gaan. Zij heeft een ruime ervaring in het procederen.

Mr. Acda-Vanoka heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden 'strafrecht', 'cassatie' en 'algemene praktijk' geregistreerd. Op grond van deze registratie is zijverplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te halen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact
Acda & Vanoka Advocaten
Kapellerlaan 38
6041 JD ROERMOND
TEL: 0475-399355
FAX: 0475-399359
Email: info@acdavanoka.nl