STRAFRECHT | VASTGOED

Welkom bij Acda & Vanoka Advocaten

Acda & Vanoka Advocaten is een advocatenkantoor in Roermond dat gespecialiseerd is in het strafrecht en vastgoedrecht.

Het kantoor bezit een bijzondere specialiteit in grootschalige strafzaken met forensische componenten (DNA / Cybercrime) en herzieningszaken. 

SPECIALISATIES:

  • Commune strafzaken
  • Herzieningszaken
  • DNA
  • Cybercrime
  • Fraudezaken
  • Vastgoed

ADVOCATEN

mr. P.B.A. Acda

Paul Acda is sinds 2007 advocaat met als specialisatie strafrecht. Gedurende 5 jaar werkte hij bij het kantoor van prof. mr. Geert-Jan Knoops te Amsterdam en behandelde gedurende deze jaren veel grootschalige strafzaken en herzieningszaken.

Zo behandelde hij samen met mr. Knoops de zaak van bejaardenverzorgster mevrouw Ina Post, welke zaak in 2010 bij het Gerechtshof Den Bosch - in een procedure na herziening - resulteerde in een vrijspraak voor mevrouw Post.

Mr. Acda is een gedreven en ervaren advocaat. Naast strafzaken behandelt hij op kantoor ook diverse civiele zaken. Een goede en duidelijke relatie met de cliënt is een belangrijke waarde voor mr. Acda. In iedere zaak gaat hij daadkrachtig te werk en zal hij niet rusten tot het meest optimale resultaat voor de cliënt is behaald.

Cursussen DNA / Forensische wetenschappen
Naast zijn praktijk als advocaat geeft mr. Acda ook colleges en cursussen op het gebied van DNA en andere forensische ontwikkelingen binnen de strafrechtspleging.

Mr. Acda studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, met als specialisatie strafrecht. Hij volgde tevens de subspecialisatie: de verdediging in strafzaken. Hij studeerde af op het onderwerp ‘Herziening van de herzieningsprocedure: over de huidige mogelijkheden voor het redresseren van gerechtelijke dwalingen en wenselijkheid tot uitbreiding hiervan.

Gedurende de laatste twee jaar van zijn studie is de mr. Acda werkzaam geweest bij het ‘Project Gerede Twijfel’ aan de Juridische Faculteit van de Universiteit Maastricht, dat onder leiding staat van prof.dr. P.J. van Koppen en dr. H. Israëls. In het Project Gerede Twijfel worden zaken geanalyseerd waarvan het vermoeden bestaat dat het een rechterlijke dwaling betreft en over deze analyse wordt een rapportage geschreven. Het Project Gerede Twijfel tracht op wetenschappelijke wijze inzicht te verkrijgen over de mechanismen die rechterlijke dwalingen bevorderen. De heer Acda heeft onderzoek gedaan naar de ‘Anjummer pensionmoorden’ en heeft hier samen met anderen een artikel over geschreven in het Nederlands Juristenblad, namelijk:

‘Anatomie van een dubieuze veroordeling: De Anjummer Pensionmoorden’ (NJB, afl. 2006/28).

mr. E. Acda-Vanoka

Litsa Acda-Vanoka is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht waarna zij nog een postdoctorale opleiding heeft gevolgd, specifiek gericht op de togaberoepen. Hierna is zij meerdere jaren als advocaat werkzaam geweest bij een advocatenkantoor te Hilversum, waarbij zij uiteenlopende zaken heeft behandeld in meerdere rechtsgebieden.

Zij onderscheidt zich door een volhardende en doortastende aanpak en heeft bij de behandeling van de zaak slechts het belang van haar cliënt voor ogen. Mr. E. Acda-Vanoka is gedreven en streeft naar een snelle en minnelijke oplossing voor haar cliënten, tenzij het belang en de aard van de zaak zich daar niet voor leent. In dat geval zal mr. E. Acda-Vanoka confrontaties in en buiten rechte niet uit de weg gaan. Zij heeft een ruime ervaring in het procederen.

Contact
Acda & Vanoka Advocaten
Kapellerlaan 15
6041 JB ROERMOND
TEL: 0475-399355
FAX: 0475-399359
Email: info@acdavanoka.nl